VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022-2026

⇒ Download hier ons volledige verkiezingsprogramma in PDF-format.


⇒ Download hier onze A4 flyer met al onze speerpunten in PDF-format.

Hieronder staan onze speerpunten opgenomen.

VOORWOORD

Voor je ligt het verkiezingsprogramma van Gemeentebelang Rijssen-Holten, voor de periode van 2022 tot en met 2026. In dit voorwoord leggen we het accent bij ‘participatie’.

Mensen moeten meer mogelijkheden hebben om directe invloed uit te kunnen oefenen op hun eigen leefomgeving. Inwoners kennen hun buurt het beste en weten het beste wat er nodig is. Inwonersparticipatie is voor Gemeentebelang een belangrijke aanvulling op de representatieve democratie.

Voor Gemeentebelang is het belangrijk dat iedereen kan inspreken en participeren, niet alleen mondige inwoners. Het is belangrijk dat we altijd denken aan deze mensen wiens stem we niet of nauwelijks horen maar die ook onderdeel van de samenleving zijn.

Om te beginnen is dit verkiezingsprogramma daarom participatief tot stand gekomen. Door de 15-koppige werkgroep is aan 70 groepen in de samenleving de vraag voorgelegd: ‘Wat kan er nog beter in Rijssen-Holten?’. Het heeft ons nieuwe inzichten gegeven en bestaande ideeën ondersteund en aangescherpt. Wij gaan deze vorm van contacten met de samenleving de komende jaren aanhouden. Het smaakt naar meer.

Gemeentebelang heeft als ideaalbeeld een cultuur waarin het normaal is om regelmatig de bevolking te informeren over cruciale thema’s en om hen daarover te bevragen. Dus willen we in de gemeente Rijssen-Holten stimuleren dat van onderaf een cultuur ontstaat waarin inwoners het normaal vinden om mee te denken en mee te beslissen.