Jan Aanstoot gemeentebelang Rijsen-Holten

De werkgroep van Gemeentebelang Rijssen-Holten, die de conceptkandidatenlijst en het programma 2018-2022 voorbereidt, heeft Jan Aanstoot weer als lijsttrekker op de voorlopige kandidatenlijst geplaatst. Het bestuur neemt deze voordracht over.

Ten opzichte van de lijst van 2014 hebben, gezien hun leeftijd en ambitie, Wim Muller, de huidige fractievoorzitter in de Raad en Willem ter Schure, oud-wethouder en thans commissielid, aangegeven niet meer voor een verkiesbare plek op de lijst in aanmerking te willen komen.

Op dit moment worden er nog met een aantal kandidaten gesprekken gevoerd. Maar zeker is dat Jannette Haverslag (Espelo), Jolanda Bronsvoort (Beuseberg), Erik Alberda (kern Holten), Ertugrul Turegun (kern Rijssen) en Henk Scheperboer (Beuseberg), als nieuwkomers een prominente plaats op de kandidatenlijst van GB Rijssen-Holten zullen innemen. In November stelt de ledenvergadering van Gemeentebelang de lijst definitief vast. In die vergadering zal ook het conceptverkiezingsprogramma 2018-2022 worden besproken en vastgesteld.

Jan Aanstoot: “Ik ben blij met het door bestuur en fractie in mij gestelde vertrouwen en zal het gedachtegoed van Gemeentebelang Rijssen-Holten in de aanloop naar de verkiezingen op 21 maart 2018, met verve uitdragen. Verder ben ik trots op hetgeen we afgelopen raadsperiode hebben bereikt. Ik denk dan aan de grote omslag in de jeugd- en ouderenzorg, aanleg van kunstgras sportvelden in Holten, voldoende woningbouw in alle kernen, nieuwbouw Haarschool en een start gemaakt met duurzaamheidbeleid.”