De VVD werpt zich op als hoeder van de verkeersveiligheid in het centrum van Holten. Was het echter niet dezelfde VVD die destijds voorstelde om het laden en lossen van Albert Heijn naar de Dorpsstraat te verplaatsen, dus tegenover het terras van Bakkerij Nijkamp?!

De consequentie hiervan zou zijn geweest dat er zeven vrachtwagens per dag in de Dorpsstraat langdurig aanwezig zouden zijn. Gelukkig konden Gemeentebelang en andere partijen dit onzalige idee tegenhouden. Daardoor is er nu er de mogelijkheid ontstaan om een gezellig centrum te creëren. Hiervoor is het nodig om de Smidsbelt autovrij te maken en dat kan alleen door deze af te sluiten vanaf de Dorpsstraat.

Dit zal niet gebeuren door het plaatsen van een ijzeren gordijn, zoals de VVD stelt, maar simpelweg door het plaatsen van een paar mooie “Amsterdammertjes”. Geen betonblokken of anderszins ontsierende elementen dus.

De nu voorgestelde maatregelen om de Smidsbelt autovrij te maken en eenrichtingsverkeer in te stellen op het Zwartepad, zijn eerste stappen om te komen tot een verkeersluw en veiliger centrum.