Korte terugblik op de raadsvergadering van 14 december 2017 door fractievoorzitter Wim Muller

Niet elk agendapunt wordt uitvoerig in een raadsvergadering besproken.  Als de behandeling in de commissie is afgerond volgt in de raad  alleen het officiële besluit.

Opvallende onderwerpen en besluiten in de laatste raadsvergadering van dit jaar waren.

  • De respectvolle herdenking van Dik Wessels, de ereburger van onze gemeente.
  • Brandveiligheid op De Borkeld.

Eindelijk, een besluit over het aanleggen van brandgangen op de Borkeld, desnoods door onteigeningen.  Ja er waren boze bewoners van recreatiewoningen op de publieke tribune omdat hun tuin aangepast moet worden. Maar na 10 jaar praten moet doorgepakt worden, daar heeft Gemeentebelang nadrukkelijk voor gepleit. Als het ooit mis gaat zitten er woedende nabestaanden en slachtoffers op de tribune. Dan vooral terechte verwijten omdat niets is gedaan met de adviezen van meerdere onderzoeken en van de brandweer.  Alleen de heer Klein Velderman (D66) stemde tegen.

  • Zwembad op De Koerbelt.

Betreffende het zwembad op de Koerbelt in Rijssen wordt het traject voortgezet met een nieuw binnenbad en een renovatie van het buitenbad. Tijdens de commissievergadering pleitten sportverenigingen er voor om daarbij een nieuwe sporthal te betrekken. Deze ambitie bleek een sprong te ver. De financiële polsstok is tekort. De eventuele plek voor een nieuwe sporthal op de Koerbelt wordt wel vrijgehouden. Gemeentebelang wil een nieuwe sporthal nadrukkelijk op de agenda houden. Voor meerdere partijen wordt het een verkiezingsonderdeel.

  • Toekomst peuterspeelzaalwerk.

Door nieuwe wetgeving kunnen alle kinderopvangorganisaties gesubsidieerd peuterspeelzaalwerk aanbieden als aan kwaliteitseisen wordt voldaan. De visie en de regelingen van de gemeente moeten daarom aangepast worden. Veranderingen zijn onder andere dat peuters kunnen instromen met 2,5 jaar (was 3 jaar) en meer marktwerking. Helaas moet de welzijnsorganisatie ViaVie door de nieuwe opzet stoppen met het peuterspeelzaalwerk. Daardoor zijn vooral de openbare speelzalen getroffen. Betreffende de overname van die activiteiten en de medewerkers wordt nog onderhandeld. De raad ging unaniem akkoord met de visiewijziging. Over de oplossing bij ViaVie kon vanwege de lopende onderhandelingen niet veel gemeld worden en volgt informatie.

  • Ondernemersfonds en Reclamebelasting in het winkelgebied.

De ondernemers in de (winkel)centra van Rijssen en  Holten betalen reclamebelasting. De opbrengst wordt ingezet voor activiteiten om de aantrekkingskracht te verbeteren / houden.

De winkeliersverenigingen willen graag het beschikbare budget verhogen door meer ondernemers te laten meebetalen. Dit kan door het belastinggebied (winkelcentrum) te vergroten in Rijssen. Ook is het voorstel om de belasting voor de grootste bedrijven te verlagen.  De gemeenteraad was niet tevreden met de evaluatie over de afgelopen jaren.

Besloten is om nog een jaar op de oude voet door te gaan. En eerst een goede evaluatie af te wachten en een betere onderbouwing waarom meer geld nodig is.

  • Moties

D66 bracht nog twee moties in. De eerste om het inkoopbeleid te wijzigen naar circulaire inkoop. Tijdens de discussie bleek dat alle partijen aandacht besteden aan duurzaamheid ook Gemeentebelang en dat de gemeente bij inkoop alert is op duurzaamheid. Het circulair inkopen kan zeker nog weer aan de orde komen, maar dan goed voorbereid. De motie werd door D66 ingetrokken. De tweede motie was een oproep om als gemeente steun te geven aan landelijke plannen om statiegeld te heffen op kleine flesjes en blikjes.  Het statiegeld beleid is nu in behandeling bij de tweede kamer. Wethouder Jan Aanstoot (GB) heeft toegelicht wat in onze gemeente wordt gedaan tegen zwerfafval. Het aanmelden en steunen van een belangengroep lost voor onze gemeente niets op. Deze motie werd verworpen met 22 tegen en 3 stemmen voor.