Voorzitter, dames en heren.

Een begroting is toekomstgericht. Toch eerst een terugblik. Het is goed wonen in Rijssen-Holten.  Gemeentebelang is dik tevreden. Tevreden omdat de afgelopen jaren stabiel vooruitgang is geboekt.

Onder andere met meerdere nieuwe en vernieuwde scholen en opleidingen, recent nog de mbo-zorgopleiding, de tussenvoorziening bij De Brekeld en de Haarschool.
De zachte landing van de zorgtaken is geslaagd en dat is knap werk bij weinig ervaring met de nieuwe taken.
Voor de vervolgreis moet de startbaan wel verbreed worden.
De formatie binnen het sociaal domein groeit van 42 FTE in 2014 tot bijna 60 FTE in 2018. Als het budget niet meer voldoet zullen lastige keuzes volgen vanaf 2019.

Gemeentebelang heeft zich ingezet voor meerdere kunstgrasvelden en is blij dat die gerealiseerd of in de planning zijn, de skeelerclub heeft toekomst en voor het nieuwe zwembad zijn er plannen in de broedfase.
In het Opbroek zijn nu de clubs zelf aan zet om de bal te spelen, elkaar goed te vinden en voor toekomst te scoren. Is er al nieuws te melden?
De werkloosheid is lager dan het regiogemiddelde. Ondernemers beoordelen hun relatie met de gemeente als goed en er wordt volop gebouwd, getransporteerd en geproduceerd.
Het project “Rijssen-Holten werkt” blijkt te werken. Voor 2018 is 450.000 euro beschikbaar. Hebben de economische ontwikkelingen nog gevolgen voor de visie en bestedingen van dit project en hoe wordt de raad daarin meegenomen?
Bij de kadernota heeft Gemeentebelang aandacht gegeven aan de problematiek op het platteland, de ondersteuning bij bedrijfsbeëindiging en asbestoplossingen. Wij zijn blij met de geplande actie.
Op 13 juli is die kadernota vastgesteld. Tussen toen en vandaag is er weinig aanvullend begrotingsnieuws onder de zon.
Deze raad heeft gekozen om terughoudend te zijn met extra plannen voor de periode 2018-2022.
Dit om ruimte te laten voor de nieuwe raad en college om eigen beleidskeuzes te maken.

Het betekent niet dat het college in ruststand kan gaan, want op de plank liggen diverse plannen met de overgehevelde euro’s en reserveringen die op uitvoering wachten. Helaas kunnen bezwaarprocedures de voortgang vertragen, zoals op de Borkeld en bij het centrum Holten.
Niet alle wensen van eenieder worden vervuld. Maar opnieuw een jaar kunnen afsluiten met lagere woonlasten voor de inwoners stemt tot tevredenheid.
Gemeentebelang heeft nog een bescheiden wens. Laten wij een extra steuntje in de rug geven aan een enthousiaste club inwoners die zich inzet voor culturele en verbindende activiteiten in onze gemeente. Daarom komen we met een amendement om het cultuurbudget voor projecten te verhogen.
Voor de begeleiding van het begrotingstraject en de ondersteuning aan ons raadsleden, heel veel dank aan de deskundigen in dit huis en het griffieteam en voor het college veel succes de komende maanden.

Wim Muller, fractieleider GEMEENTEBELANG Rijssen-Holten.