Na de succesvol verlopen jongerenavond van 19 april was de opkomst van belangstellenden op deze 2e avond niet minder.

Grotendeels werd voortgeborduurd op de onderwerpen die vorige keer nog niet afdoende besproken waren.

Verder werd gebrainstormd over het hoe en waarmee Gemeentebelang haar exposure zou kunnen vergroten c.q. verbeteren. Lopende de bijeenkomst werd enkele mensen gevraagd hierbij behulpzaam te zijn. Dit heeft geleid tot de vorming van een werkgroep die alle uitingen van onze partij stevig onder de loep gaat nemen en aan gaat passen aan de methodes die heden ten dage gemeengoed zijn geworden.

Ook werd nog weer extra gehamerd op de noodzaak om jongeren meer mogelijkheden tot huisvesting te bieden. Over het algemeen wil de jeugd wel graag deel blijven uitmaken van de Rijssens-Holtense gemeenschap, maar qua huisvesting biedt dat nog onvoldoende soelaas. Dus punt van aandacht.

Men kwam ook weer terug op de openingstijden van de horeca. Vroeger is gebleken, dat een meer geleidelijk toepassen van de sluitingstijden tot gevolg had, dat het publiek ook rustiger en minder vernielzuchtig de thuis gang aan ging. Om niet vaak voorkomende evenementen zoals de Triathlon en de zomerfeesten van de buurtschappen de gelegenheid te geven soepel om te gaan met sluitingstijden zou men veel overlast kunnen voorkomen.

Ter voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 werd gevraagd mee te denken en ook punten aan te dragen voor een nieuw op te stellen programma voor het tijdperk 2018-2022. Hiervoor is een voorstel uit gereikt, waar een concept uit zal moeten ontstaan.

Vanwege het belang dat wij zien in het vervolg van deze bijeenkomsten is meteen al weer een nieuwe datum ingepland: 20 september 2017.

En aan degenen die aanwezig waren, zegt het voort, zegt het voort.