VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018-2022

Bekijk hieronder de speerpunten uit het verkiezingsprogramma 2018-2022. Klik op één van de zes thema’s om direct naar de betreffende speerpunten te gaan.

⇒ Download de speerpunten in PDF-formaat.
⇒ Download het volledige verkiezingsprogramma in PDF-formaat.

VOORWOORD

Gemeentebelang Rijssen-Holten is een lokale en onafhankelijke politieke partij. Gemeentebelang opereert vanuit de basisgedachte dat de gemeente het wonen, werken, ondernemen en recreëren van haar inwoners tegen verantwoorde kosten zo optimaal mogelijk moet faciliteren. Wij vinden het belangrijk dat inwoners betrokken worden bij ontwikkelingen in onze mooie gemeente. Samenspraak tussen burgers, bedrijven en bestuur, waarbij het welbevinden van de inwoners steeds voorop staat, is ons uitgangspunt.

Gemeentebelang vindt dat er strikte scheiding dient te zijn tussen kerkelijke en gemeentebestuurlijke zaken.

Gemeentebelang is er voor iedere inwoner van Rijssen-Holten. Gemeentebelang staat dicht bij de burger, toont haar sociale hart en wil graag samen met anderen verantwoordelijkheid nemen voor het beleid in onze gemeente. Gemeentebelang is direct aanspreekbaar en herkenbaar. Daarnaast zijn we realistisch en gaan voor het haalbare. Wij luisteren graag naar uw mening en ideeën, die we proberen in beleid om te zetten. Met visie, creativiteit en stabiliteit voor uw gemeente.

Gemeentebelang wil een representatief bestuur met oog voor vernieuwingen, samenwerking en ruimte voor onze inwoners.