Gemeentebelang Rijssen-Holten

 

Agenda

18 sept.

Fractievergadering

20 sept.

Denktank jongerengroep

21 sept.

Raadsvergadering

27 sept.

Klankbordgroep

28 sept.

Fractievergadering + spreekuur

 2 okt.

Commissie ABZM /

MDV

 5 okt.

Commissie Grondgebied

11 okt.

Bestuursvergadering

16 okt.

Fractievergadering

19 okt.

Raadsvergadering

Raadsperikelen (GEMEENTEBELANG commissielid Wim Muller beschouwt vanuit de schaduw de raadsvergadering)

 

Raadsvergadering van 27 sept. 2012

Veni, Vidi en Foetsi.

Vanuit de commissies zijn de meeste onderwerpen dichtgetimmerd aangeleverd en met een laatste klap in de raad vastgesteld. Binnen een ½ uur was de klus geklaard.

De agenda werd ingekort vanwege het intrekken van het kredietvoorstel van € 500.000 voor grondwerkzaamheden op de Vletgaarsmaten. De gesprekken met de te huren partij en de holding Aebi Schmidt zijn niet afgerond. Ook GEMEENTEBELANG heeft in de commissie nadrukkelijk gepleit voor risicovrije afspraken.

Bij het vaststellen van de geactualiseerde sportnota had ik een stemverklaring van de SGP verwacht, want in de commissie werd nadrukkelijk bezwaar gemaakt tegen huldiging van topsporters.

Ronald Cornelissen (CDA) werd bleek. Als bestuurslid van de Mark Tuitert supportersvereniging vreesde hij het gemis van menig feestje. De SGP bleef alleenstaand en stilzwijgend met dit principestandpunt.

Het raadsvoorstel reserve en voorziening inburgering in relatie tot participatiebudget.

De titel en het voorstel met verschuivingen tussen voorzieningen en reserves verleidden tot een snelle blik en accordering. Maar Ab Hofhuis ontdekte dat er tussen de regels en cijfers ook € 39.000 gevraagd werd om de gevolgen van een eerdere fout af te dekken.  In de commissie kon de wethouder de GEMEENTEBELANG-vragen daarover niet beantwoorden, de schriftelijke bevestiging volgde later.

Op vragen van Annie Kuiper (GEMEENTEBELANG) is het incidentele karakter van deze administratieve fout geaccentueerd.

Doelgroepen sociale woningbouw.

Er ontstond enige spraakverwarming over het toepassen van een antispeculatiebeding. Het voorstel gaat uit van een minimale huurperiode van 10 jaar. De PvdA pleit voor 20 jaar, maar het voorstel is wel aangenomen.

Niet alle thema’s kunnen hier en nu toegelicht worden, maar we zijn altijd bereikbaar en beantwoorden graag uw vragen. Ook voorstellen om onderwerpen verder uit te diepen of om mee te denken over actuele zaken en aandachtspunten zijn zeer welkom op http://www.gb-rijssen-holten.nl.