Gemeentebelang Rijssen-Holten

 

Agenda

18 sept.

Fractievergadering

20 sept.

Denktank jongerengroep

21 sept.

Raadsvergadering

27 sept.

Klankbordgroep

28 sept.

Fractievergadering + spreekuur

 2 okt.

Commissie ABZM /

MDV

 5 okt.

Commissie Grondgebied

11 okt.

Bestuursvergadering

16 okt.

Fractievergadering

19 okt.

Raadsvergadering

Overzicht gepubliceerde items

Publicatie:

 

Onderwerp:

Algemene jaarvergadering

13 april 2016

 

Voor het door de voorzitter voorgelezen jaarverslag over 2015,

klik hier . . . .

GB fractieleider Wim Muller heeft een artikel laten plaatsen in het Rijssens Nieuwsblad

Lees verder . . . . .

 

Voor de (d)raad er mee:

Wat de één een knuffelboom vindt. . . . .

Lees verder . . . . .

GB zet Facebook in om ideeen te inventariseren.

Lees verder . . . . .

 

Vooruitlopend op de kadernota/begroting voor 2017.

Lees verder . . . . .

Overwegingen van GB geuit in de commissievergadering Grondgebied van 14 januari 2016 over het plan "Otje van Potje".

Lees verder . . . . .

 

 

Naar aanleiding van berichten in de media stelt GB vragen aan het College aangaande onderhoud en controle op AED's.

Lees verder . . . . .

 

Beantwoording van deze vragen door het College. Lees verder . . . . .

Raadsperikelen naar aanleiding van de laatste raadsvergadering in 2015

 

 

GEMEENTEBELANG fractievoorzitter Wim Muller belicht actuele onderwerpen uit de op 17 december gehouden raadsvergadering.

Lees verder . . . .

Gedachtengang van GEMEENTEBELANG over de diverse beslissingen in de raads- en begrotingsvergadering van 13 november 2015.

 

De meest in het oog springende beslissingen van de raads- en begrotingsvergadering van vrijdag 13 november 2015.

Interview Personeelsblad Gemeente Rijssen-Holten met onze fractievoorzitter Wim Muller en het CDA fractielid Dieter ten Berge.

 

 

Uitgave november 2015.

Rijssens Nieuwsblad publiceert een item over de slechts 3 vrouwelijke raadsleden in de raad van Rijssen-Holten.

 

 

Uitgave 15 september 2015.

Raadsperikelen Kadernota 2016 tijdens de marathonzitting van 26 juni 2015

 

 

GEMEENTEBELANG fractievoorzitter Wim Muller belicht actuele onderwerpen uit de raadsvergadering.

Lees verder . . . .

Beschouwing GEMEENTEBELANG op Kadernota 2016

 

Door fractievoorzitter Wim Muller in de vergadering van 26 juni 2015 voorgelezen beschouwing van GB op de Kadernota 2016

Lees verder . . . . . . . .

Raadsperikelen over de Commissievergaderingen voorafgaand aan de raadsvergadering van 4 juni 2015. GEMEENTEBELANG fractievoorzitter Wim Muller belicht actuele onderwerpen uit de commissies.

Lees verder . . . .

 

Hierbij een vergelijkend verslag vanuit een ander oogpunt; namelijk dat van de SGP-jongeren redactie. Beide verslagen staan ook gepubliceerd op de website van de SGP.

klik hier . . . .

Najaar 2015: Interesse in Lokale politiek? Volg gratis cursus.

 

Gemeente Rijssen-Holten biedt gratis cursus aan voor inwoners met interesse in de lokale politiek.

Lees meer. . . . . .

GEMEENTEBELANG is trots op onze "Ridder" Ab Hofhuis.

 

 

Voor zijn bijzondere staat van dienst werd hem de Ridderorde verleend. Lees verder . . . .

Algemene jaarvergadering

15 april 2015

 

Voor het door de voorzitter voorgelezen jaarverslag over 2014,

klik hier . . . .

Standpunt GEMEENTEBELANG over zwemlessen op zondag:

 

Voor een reactie van onze fractievoorzitter Wim Muller op de publicatie over zwemlessen op zondag, klik hier. . . .

Onderstaande artikelen gepubliceerd door:

 

Rijssens Nieuwsblad.nl

 

 

 

Terugblikken en vooruitkijken met fractie-voorzitters Rijssen-Holten

 

RIJSSEN - Het jaar 2015 is nog maar een paar dagen oud. Voor velen een gepast moment om het voorbije jaar nog eens de revue te laten passeren.

Lees verder. . . . .

 

 

 

 

Voor specifiek de bijdrage van GB fractievoorzitter Wim Muller, klik hier.

Raadsperikelen Begrotings-raadsvergadering 7 november 2014

 

 

GEMEENTEBELANG fractievoorzitter Wim Muller belicht actuele onderwerpen uit de raadsvergadering.

Lees verder . . . .

Beschouwing GEMEENTEBELANG op Programmabegroting 2015

 

Door fractievoorzitter Wim Muller in de vergadering van 7 november 2014 voorgelezen beschouwing van GB op de Programmabegroting voor 2015. Lees verder . . . . . . . .

Persbericht met de reactie van GB over de commotie om de Beukenlaan.

 

In en om Holten is zo veel commotie ontstaan over het al dan niet veranderen van het aanzicht van de Beukenlaan, dat een reactie van GB niet uit kon en mocht blijven.Lees verder. . . . . .

Uitstel nieuwbouw OBS De Haarschool niet verantwoord.

Zie ook de publicatie in West Twente.

 

GEMEENTEBELANG Rijssen-Holten is verontrust over het uitstellen van de nieuwbouw OBS De Haarschool. Lees verder . . . . .

Publicatie West Twente

10 juni 2014:

De stelling kwam nu van Gemeentebelang-Rijssen-Holten.

 

Het artikel had de navolgende kop moeten hebben: Passend onderwijs vereist waakzaamheid van de gemeenteraad. Lees verder. ..

De Raadsperikelen zijn er weer, maar dan in een iets aangepaste vorm.

 

Door het aanschuiven aan de raadstafel verandert mijn rubriek 'raadsperikelen'. Als deelnemer is de combinatie van beschouwen en becommentariëren een lastige. De invalshoek wordt het toelichten van actuele onderwerpen. (Wim Muller)

Persbericht beëdiging

W. Ter Schure

 

Persbericht afscheid uit actieve politiek Hofhuis en Nijkamp.

De definitieve uitslagen van de verkiezingen 2014 zijn bekend:

 

 

Hierbij de aantallen per persoon:

Promotieactiviteiten:

GB laat zich zien op de markten van Rijssen en Holten. Kom voor de gezelligheid ook even langs!

 

 

 

Ook de gemeente Rijssen-Holten promoot de verkiezingen. Bekijk de verkiezingsfilm hier.

 

 

Raadsperikelen:

De raadsvergadering van 13 februari 2014.

 

Commissielid Wim Muller beschouwt vanuit de schaduw de raadsvergaderingen en geeft daarvan verslag.Een zware avond voor wethouder Hans ter Keurst. Lees verder . . . . .

 

Vragen gesteld door GB naar aanleiding van het voornemen de bibliotheek te verhuizen.

 

Naar aanleiding van het voorstel om € 75.000,– ter beschikking te stellen voor de verhuizing van de bibliotheek heeft GB vragen gesteld. Lees verder . . . . .

De campagne voor de verkiezingen neemt vaste vorm aan:

 

GB uit zich via diverse media.

We hebben de flyers, 2 stuks.

Voor flyer 1 klik hier...

Voor flyer 2 klik hier...

We hebben speerpunten benoemd.

Op de verkiezingsborden staan onze posters. . . .

De problemen rondom invoering van de drank- en horecawet.

 

Het verschil tussen de opvattingen van ons college en die van GEMEENTEBELANG over toepassing van een wet of verordening. Lees verder . . . . .

Raadsperikelen:

De raadsvergadering van 19 december 2013.

 

Commissielid Wim Muller beschouwt vanuit de schaduw de raadsvergaderingen en geeft daarvan verslag. De meeste discussie ging over het minst belangrijke. Lees verder . . . . .

 

Beantwoording college op vragen GB over Woonwensenonderzoek.

 

Het college beantwoordt de vragen van GEMEENTEBELANG Rijssen-Holten over de knullige en gebruikersonvriendelijke enquete.

Lees verder . . . . .

Het nieuw vastgestelde program voor de periode 2014-2018

 

 

Zoals in de ledenvergadering was voorgesteld, wordt na uitgebreid overleg het nieuwe programma voor de periode 2014-2018 gepresenteerd.  Lees verder . . . . .

Publicatie van de kandidatenlijst verkiezingen 2014

 

 

Naar aanleiding van de gehouden ledenvergadering op woensdag 13 november 2013  Lees verder . . . . .

Raadsperikelen:

De raadsvergadering van 8 november 2013.

 

Commissielid Wim Muller beschouwt vanuit de schaduw de raadsvergaderingen en geeft daarvan verslag. Lees verder . . . . .

“Een politiek spelletje zonder verliezers".

 

Beschouwing Gemeentebelang op Programmabegroting 2014

 

Door fractievoorzitter Jan Aanstoot in de vergadering van 8 november 2013 voorgelezen beschouwing van GB op de Programmabegroting voor 2014. Lees verder . . . . . . . .

Persbericht

 

 

Lijstverbinding VVD Rijssen-Holten en GEMEENTEBELANG Rijssen-Holten  Lees verder . . . . .

 

Woonwensenonderzoek knullig en gebruikersonvriendelijk.

 

Naar aanleiding van klachten stelt GEMEENTEBELANG Rijssen-Holten vragen aan het college over de enquete. Lees verder . . . . .

 

Persbericht

 

Verkiezingen 2014

 

GEMEENTEBELANG Rijssen-Holten draagt Jan Aanstoot (56) voor als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Lees verder . . . . .

 

"Holterberg toch niet van de kaart!"

 

 

 

 

 

Antwoord van het college op de vraag van Gemeentebelang over het verdwijnen van de borden: “Holterberg” Lees meer . . .

 

"Holterberg van de kaart?"

 

 

 

 

 

GEMEENTEBELANG Rijssen-Holten stelt aan het college van B en W vragen over het verdwijnen van de naam “Holterberg”.

Lees meer . . .

 

Raadsvergadering Kadernota

 

 

Algemene beschouwing door fractievoorzitter Jan Aanstoot:

Lees verder . . .

Overzicht behandelde moties: Lees verder . . .

 

Persbericht

 

Toeristenbelasting.

 

 

GEMEENTEBELANG Rijssen-Holten neemt met grote verbazing kennis van het PvdA voorstel om de toeristenbelasting drastisch te verhogen. Lees meer . . .

 

Overlijdensbericht erelid Eb van Schooten

 

 

Holten, 14 juni 2013

Wij ontvingen het droevige bericht van het overlijden van ons erelid de heer

Eb van Schooten

Voor het volledige bericht en de overlijdenskaart: Klik hier

Publicatie in De Weekkrant en in De Driehoek d.d. 12 juni 2013

"Koester de vrijwilligers"

GB poneert haar stellingen bij monde van commissie- en schaduwfractielid Wim Muller. Klik hier voor het interview.

 

 

Raadsvergadering donderdag 30 mei 2013:

 

GB dient een motie in. Voor de inhoud er van klikt op u nevenstaande link.

 

 

 

Motie GB 30 mei 2013

Aanvullingen op het Deltaplan:

Deltaplan Stimulering Economie en Maatschappelijke ontwikkelingen.

Lees verder . . . . .

 

 

Wethouder neemt motie van GEMEENTEBELANG over:

Van asbestrdak naar duurzaam dak. Lees verder . . . . .

Wat is eigenlijk het "Deltaplan"?

 

Het college van B&W doet een voorstel aan de raad ter stimulering van de economie en maatschappelijke ontwikkelingen.

Klik hier voor het voorstel. . . . .

 

Klik hier voor het volledige plan

 

 

GEMEENTEBELANG heeft in de commissies en in de raadsvergadering meerdere vragen, amendementen en moties gesteld.

Zie hiervoor het conceptverslag van de commissie ABZM en de besluitenlijst van de raadsvergadering. . . . . . .

 

Publicatie in De Weekkrant en in De Driehoek d.d. 21 maart 2013

Deuken in het Deltaplan?

Ons commissie- en schaduw-fractielid Wim Muller had een interview met Jenny ter Maat. Klik hier voor het interview

 

Voorjaarsledenvergadering:

 

Woensdag 20 maart hield GB-Rijssen-Holten haar algemene ledenvergadering.

 

 

In de vergadering kwam onder meer aan de orde hoe GEMEENTEBELANG van plan is de verkiezingen van 2014 in te gaan...

Het door de voorzitter gelezen jaarverslag van 2012 kunt u nalezen via deze link. . . . . .

Vraag van GB aan het college over de weigering van de naamswijziging Slachthuisstraat. Lees verder: . . . .

 

 

 

 

 

Presentatie tussenrapportage rondwegenstudie Holten.

Initiatieven alternatieve scenario's

Publiekspresentatie: 17 december 2012 Kulturhus Holten

 

 

Vervolgvraag aan het college over de huidige snelheid van afwerking van knelpunten. Lees meer . . .

 

 

Vraag van GB aan het college:

Werkzaamheden viaduct Holten 29 oktober weer hervat.

Lees verder. . . . .

 

 

Besluitenlijst begrotingsvergadering

9 november 2012:

 

 

 

Let even op alle afgestemde moties en amendementen van ons aller GEMEENTEBELANG

 

 

Beschouwing Gemeentebelang op Programmabegroting 2013

 

 

Door fractievoorzitter Jan Aanstoot in de vergadering van 9 november 2012 voorgelezen beschouwing van GB op de Programmabegroting voor 2013. Lees verder . . . . . . . .

Besluitenlijst raadsvergadering 1 november 2012:

 

 

GEMEENTEBELANG vaak genoemd, maar krijgt geen kans.

 

Vraag over parkeerbeleid Weverstraat Holten d.d. 5 oktober 2012.

 

Het antwoord van de gemeente:

 

De fractie is benaderd door bewoners van de Weverstraat. Lees verder . . . .

 

Gegeven op 9 oktober 2012.

Lees verder . . . .

 

Kadernota  2013-2016

(november 2012)

 

 

GEMEENTEBELANG gaat voor kostenverlaging bij de kadernota 2013-2016. Lees verder . . . .

 

Vraag in commissie ABZM 14 mei 2012

 

 

Naar aanleiding van de brand in de nacht van 20 op 21 april 2012, waardoor de totale woning aan de Vianenweg 248 in Holten afbrandde, wil de fractie van GEMEENTEBELANG weten . . . .

Lees verder. . . . . . .

 

 

 

Vraag in commissie Grondzaken 10 mei 2012

 

 

 

 

Aanpassing drempels Beusebergerweg en Diekjansweg aan de CROW richtlijnen.

Lees verder . . . . .

Publicatie in De Weekkrant en in De Driehoek d.d. 31-10-2012

Ons commissie- en schaduw-fractielid Wim Muller had een interview met Jenny ter Maat.

Klik hier voor het interview

 

Voor De Weekkrant-Driehoek

Stelling klik hier

 

 

 

Voor De Weekkrant-Driehoek interview klik hier

8 oktober 2012

De Julianaschool vraagt meer, maar heeft recht op minder.

 

 

 

De extra € 227.000 wordt in ondank aanvaard.

Lees verder . . . .

5 oktober 2012

 

Parkeerbeleid Weverstraat Holten

15 mei 2012

 

Publicatie stelling Arie Nijkamp in “De Driehoek”

30 maart 2012

 

Ingezonden beoordeling Dualisme

28 maart 2012

 

Publicatie stelling Annie Kuiper in “De Driehoek”

8 februari 2012

 

Publicatie intervieuw Jan Aanstoot in "De Driehoek"

27 december 2011

 

Vraag Espelodijk

15 december 2011

 

Standpunten raadsvergadering

 

15 december 2011

 

Vragen in vragenuur

11 november 2011

 

Algemene Beschouwing Programma 2012

15 september 2011

 

Vragen in commissie grondgebied

 

15 april 2011

 

Strategische visie, kadernota / bezuinigingen

24 november 2010

 

Kort verslag Algemene Ledenvergadering

12 november 2010

 

Algemene Beschouwing Begroting 2011

27 oktober 2010

 

Aula begraafplaats Holten

23 september 2010

 

Oplossing probleem trekkenwand Parkgebouw

29 april 2010

 

Beleidsakkoord SGP, CU, CDA en PvdA

29 april 2010

 

Reactie GB op beleidsakkoord

6 maart 2010

 

Verkiezingseuforie voorbij

12 februari 2010

 

Publicatie Holtens Nieuws

20 januari 2010

 

Uitvaartcentrum

3 oktober 2009

 

Wisseling van de wacht

2 juli 2009

 

Wijzigingen in de raadsfractie van GB

16 juni 2009

 

Initiatief GB wordt beloond: Hockeyclub Holten krijgt kunstgras

29 mei 2009

 

Publicatie over Bosschool

3 februari 2009

 

Snelheid Verkeersstructuurplan

2 december 2008

 

Terugblik ledenvergadering

7 november 2008

 

Publicatie Begrotingskrant 2009

11 september 2008

 

Commissie grondgebied VSP (Verkeersstructuurplan)

16 april 2008

 

Commentaar kaderstelling begroting 2009

16 april 2008

 

Beschouwing GEMEENTEBELANG kaderstelling

31 maart 2008

 

Integriteitsonderzoek

6 maart 2008

 

Kaveluitgifte

6 maart 2008

 

Wereldwinkel

Historie