Gemeentebelang Rijssen-Holten

 

Agenda

18 sept.

Fractievergadering

20 sept.

Denktank jongerengroep

21 sept.

Raadsvergadering

27 sept.

Klankbordgroep

28 sept.

Fractievergadering + spreekuur

 2 okt.

Commissie ABZM /

MDV

 5 okt.

Commissie Grondgebied

11 okt.

Bestuursvergadering

16 okt.

Fractievergadering

19 okt.

Raadsvergadering

Raadsperikelen (GEMEENTEBELANG commissielid Wim Muller beschouwt vanuit de schaduw de raadsvergadering)

 

Raadsvergadering 26 april 2012

 

Rijssen / Girne (N-Cyprus).

 

Mijn linkeroor hoort het moslimgebed, mijn rechteroor het Rijssens raadsgebed.

Een moskee, met galmende speakers in de minaret, staat naast het strandterras en met één oor ben ik, gekoppeld aan de iPad, verbonden met de raadszaal.

 

Zonder aankondiging schakelde Radio 350 midden in een hiphoprefrein over naar het al gestarte openingsgebed van de raadsvergadering. Het zal voor menig luisteraar schrikken zijn.

 

De agenda is kort en die verwachting is er ook voor de vergadering. Soms is een raadsvergadering kort en waren de voorbereidingen lang en soms is het andersom.

Wel is elke raadsvergadering het topje van een berg met een slingerpas langs fractievergaderingen, stuurgroepoverleg, ambtelijke info en de commissies.

 

Deze vergadering wordt nog korter dan gepland, want het agendapunt “Één Brandweer Twente” wordt afgevoerd. Het onderwerp gaat terug naar de commissie. Het betreft de samenvoeging, de reorganisatie en de overdracht van de gemeentelijke roerende en onroerende goederen tegen boekwaarde. Uit de brei van cijfers bleef onduidelijk, wie welke kosten bijdraagt in dit miljoenenproject. In de volgende vergadering moet besloten worden.

 

Krediet voor onderzoekskosten VSP.

De standpunten worden herhaald zoals al jaren bekend en zoals in de commissie besproken. Voor de SGP hoeft het allemaal niet. Het onderzoek kan beperkt blijven tot de Noordelijke rondweg zonder alternatieven, omdat dit moet vanwege de coalitie-afspraken. Hun keuze is één visie, rechtlijnig en geen ruimte voor alternatieven en nuancering. De hoge kosten voor de N-weg zijn weg te zetten in de tijd.

De PvdA kiest voor de tegengestelde opstelling en verwacht veel van het onderzoek. Dhr. Delahaye durft een weddenschap aan met dhr. Kreijkes over de te verwachten conclusies. Uiteraard wordt dit aanbod genegeerd.

CDA, CU, Lokaal Liberaal en GB steunen het voorstel om een gedegen onderzoek uit te voeren. Jan Aanstoot benadrukt dat hiermee het proces ook afgerond moet worden.

De VVD is tegen het onderzoeksvoorstel en kiest zonder voorbehoud voor de N-weg, waarbij dhr. Kevelam oreert over gebrek aan visie, moed en onwil van allen behalve ........

 

Ik ben benieuwd hoe in het onderzoek wordt afgewogen: De aantasting van de enk versus de winst van een halve kilometer tussen de 2 bedrijfsterreinen.

Met de kennis van nu was ook het Schild een mooi plein gebleven dus: "Bezint eer ge begint".

 

Overboeken budgetten van voorgaande jaren.

GEMEENTEBELANG Jan Aanstoot, heeft enkele vragen.

Het overboeken van budgetten "revitalisering bedrijventerrein De Haar" is van belang om ook de toezeggingen van de provincie te behouden.

Jan Aanstoot vraagt daarover of die provinciale bijdrage spijkerhard is en wanneer het plan beschikbaar is. Wethouder Stegeman garandeert geen diamanten hardheid maar wel een verwachting. Hij weet niet wanneer het plan beschikbaar is.

Overboeking van de post "Gebiedsvisie": Aan deze post is plotsklaps de bestemming "beeldenboek de Regge" toegevoegd. Jan Aanstoot vraagt hoe dat kan.

De burgemeester assisteert de wethouder bij de beantwoording en afgesproken wordt, dat de bestemming bij de kadernota wordt besproken/betrokken.

 

Bij het afsluitende woord staat de burgemeester nog even stil bij de komende speciale week met de lintjesregen, de Koninginnedag en de activiteiten op 4 en 5 mei.

Ik hoop dat die dagen goed verlopen en niemand met verbrande vingers achter blijft.

Ik zal erbij zijn, maar geniet nu nog hier.

Want in N-Cyprus zijn hondenpoep en statiegeld voor plastic flessen zichtbaar geen politiek item, maar de zon en de glasheldere zee zijn compenserende zegeningen.

 

Niet alle thema’s kunnen hier en nu toegelicht worden, maar we zijn altijd bereikbaar en beantwoorden graag uw vragen. Ook voorstellen om onderwerpen verder uit te diepen of om mee te denken over actuele zaken en aandachtspunten zijn zeer welkom op http://www.gb-rijssen-holten.nl.