Gemeentebelang Rijssen-Holten

 

Agenda

18 sept.

Fractievergadering

20 sept.

Denktank jongerengroep

21 sept.

Raadsvergadering

27 sept.

Klankbordgroep

28 sept.

Fractievergadering + spreekuur

 2 okt.

Commissie ABZM /

MDV

 5 okt.

Commissie Grondgebied

11 okt.

Bestuursvergadering

16 okt.

Fractievergadering

19 okt.

Raadsvergadering

Raadsperikelen (GEMEENTEBELANG commissielid Wim Muller beschouwt vanuit de schaduw de raadsvergadering)

Raadsvergadering 3 maart 2011

Kort en krachtig, maar ook; De stilte voor de storm.

Het gemeentehuis was lastig bereikbaar.
Noord-Afrikaanse toestanden, spandoeken en een grote horde jeugdige “demonstranten” blokkeerden de straat door het oprukken richting Europaplein.
Excelsior’31 had haar jeugdtroepen gemobiliseerd om de eis voor een kunstgrasveld af te dwingen.
Omdat het onderwerp niet op de raadsagenda stond heeft de burgemeester de massa buiten toegesproken en 1000 handtekeningen in ontvangst genomen.
Onze visie over dit “CDA-verkiezingscadeau” komt binnenkort zeker nog aan de orde.

Interessante raadsonderwerpen vond ik de PvdA-vragen over de poster-rel “Beter dan God” en de onderwijshuisvesting-begroting.
Over de poster-rel herhaalde de wethouder de antwoorden die de burgemeester eerder in de (reformatorische) pers verwoord had. Blijkbaar raakte dhr. De la Haye daardoor (even) sprakeloos.
“Het werk was uitbesteed aan Bizon. De klacht van ds. Lassche kwam bij de gemeente binnen en is doorgegeven aan Bizon. Die heeft zelf gekozen om de posters weg te halen”.
De rel heeft wel de nodige stof doen opwaaien en daarmee voor velen het stoffige imago van Rijssen opgeroepen/versterkt. Windstilte lijkt mij nu het beste.

Het onderwerp onderwijshuisvesting vermeldde ook de investeringsaanvraag voor de nieuwe obs-Holterenkschool op de agenda.
Bij bestudering van de stukken valt op dat de school is aangevraagd voor 8 groepen.
Maar het voorstel vermeldt 944 vierkante meter, dat voor 6 groepen staat.
Hiervoor is de norm voor het leerlingenaantal in 2023 gehanteerd, het jaar met de minste leerlingen volgens de laatste prognose over de periode 2011-2025.
Wij hebben bij de voorbereiding van de vergadering hierover detailvragen gesteld aan de ambtelijke dienst.
Uit het antwoord bleek dat de vierkante meters voor de RK-Klimopschool niet zijn bepaald met de minimumnorm 2011-2025 en dat er nog gesprekken lopen over een 7e groep voor de obs-Holterenkschool.
Jan Aanstoot meldde in de raadsvergadering, dat het realistischer is om uit te gaan van 7 groepen. Om de voortgang niet te vertragen is GB met het voorstel akkoord gegaan. Indien nodig wordt later een aanvullend voorstel ingediend.
GEMEENTEBELANG zal in de gaten houden dat de obs-Holterenk niet als een te kleine school moet beginnen. Want met een te kleine school, wordt aan de ouders de vrije keuze voor openbaar onderwijs onthouden.

Het 2e deel van de avond betrof de Regio Twente. Het functioneren en de belangrijkste ontwikkelingen werden toegelicht. Zeker interessant en nuttig, maar het verbaasde me erg dat deze club 400 medewerkers heeft.

Samenvattend: een korte en krachtige raadsvergadering. Dat wordt anders met de vele gevoelige en discutabele thema's door de bezuinigingen, de nieuwe beleidsvoorkeuren en projecten zoals Tusveld.
Genoeg te doen. Daarom hoop ik op veel meedenken en meepraten in de stuurgroep en ledenvergadering.


Niet alle thema’s uit de vergadering en de commissies kunnen hier en nu toegelicht worden, maar we zijn altijd bereikbaar en beantwoorden dan graag uw vragen.
Ook voorstellen om onderwerpen verder uit te diepen of om mee te denken over actuele zaken en aandachtspunten zijn zeer welkom op http://www.gb-rijssen-holten.nl.