Gemeentebelang Rijssen-Holten

 

Agenda

18 sept.

Fractievergadering

20 sept.

Denktank jongerengroep

21 sept.

Raadsvergadering

27 sept.

Klankbordgroep

28 sept.

Fractievergadering + spreekuur

 2 okt.

Commissie ABZM /

MDV

 5 okt.

Commissie Grondgebied

11 okt.

Bestuursvergadering

16 okt.

Fractievergadering

19 okt.

Raadsvergadering

Raadsperikelen (GEMEENTEBELANG commissielid Wim Muller beschouwt vanuit de schaduw de raadsvergadering)

Raadsvergadering 31 maart 2011

'n laang gebed en 'n kotte metwos,

Een raadsvergadering in dialect, een aardige verpakking voor een serieus pakket.
Vanwege de afwezigheid van de burgemeester was voor deze dialectvergadering Gradus Kreijkes een uitstekende vervanger en de terechte winnaar van de "platte beker".

Blijkbaar is het plat niet hemels genoeg, de gebeden bleven in het ABN, terwijl ik altijd dacht dat er vanuit Rijssen een directe verbinding was.

De agenda bevatte weinig discussiepunten. In de commissievergaderingen waren we al akkoord gegaan met nieuwe regels en vereenvoudiging van subsidieverlening. Ook de nota Vrijwilligersbeleid had onze steun. Citaat uit die nota: "Met name zal ingestoken worden op ondersteuning van vrijwilligersorganisaties in relatie met werven en behouden van vrijwilligers". Duidelijke taal waarover wij het college kritisch zullen volgen.

Meestal wordt in het dialect kort en bondig geformuleerd, vanavond werden de thema's gerekt.
Wat een geluk, dat de PvdA een das uit de boom had gehaald, waardoor een zinloze maar amusante discussieronde plaatsvond.
De PvdA-wens om financiële steun voor de Stichting Das&Boom werd plat en breedsprakig afgewezen door alle partijen. Waarom een club steunen, die de bijdrage gebruikt voor dure juridische procedures tegen het beleid van staatssecretaris Bleker?
Vanuit Rijssen-Holten kwam er geen steun voor Haagsverzet.
Wethouder Wolterink adviseerde de PvdA-raadsleden zich in te schrijven als particulier contribuant bij Das & Boom en had voor hen het formulier al ingevuld. Of zoveel service ook tot handtekeningen heeft geleid, heb ik niet waargenomen.
De “Jannen” Aanstoot en Kevelam wezen niet alleen het voorstel af, maar waren overduidelijk in hun waardering voor het beleid van Bleker.

De behandeling van het project Watermolen Zuid leidde nog tot een schorsing.
Iedereen is enthousiast over het voorgestelde project in het gat van Rijssen (tegenover AH) met een zorgcomplex en sociale koopwoningen.
De gemeente draagt bij door de grond(positie) over te dragen aan de woningbouwcorporatie Viverion, een getaxeerde waarde van € 514.000.
De SGP was bezorgd over de mogelijkheid, dat bij onvoldoende vraag de woningen/appartementen t.z.t. niet voor de zorgfunctie, maar vrij in de markt gezet zouden worden. Gevraagd werd een antispeculatie beding toe te voegen.
Wethouder Stegeman pleitte voor een snelle aanpak nu en het voorkomen van vertragingen. Er is een zorgovereenkomst voor de komende 15 jaar met de exploitanten. De wethouder beloofde de zorggaranties aanvullend en nadrukkelijk te bespreken en vast te leggen. Daarmee ontstond een unaniem akkoord.
Alle partijen zijn happy met dit project voor een grote en groeiende doelgroep.

Na afsluiting van de vergadering heeft de fractie zich weer ondergedompeld in het vooroverleg over de kadernota en toekomstvisie.

Niet alle thema’s uit de vergadering en de commissies kunnen hier en nu toegelicht worden, maar we zijn altijd bereikbaar en beantwoorden dan graag uw vragen. Ook voorstellen om onderwerpen verder uit te diepen of om mee te denken over actuele zaken en aandachtspunten zijn zeer welkom op http://www.gb-rijssen-holten.nl.