Gemeentebelang Rijssen-Holten

 

Agenda

18 sept.

Fractievergadering

20 sept.

Denktank jongerengroep

21 sept.

Raadsvergadering

27 sept.

Klankbordgroep

28 sept.

Fractievergadering + spreekuur

 2 okt.

Commissie ABZM /

MDV

 5 okt.

Commissie Grondgebied

11 okt.

Bestuursvergadering

16 okt.

Fractievergadering

19 okt.

Raadsvergadering

Raadsperikelen door Wim Muller

Raadslid Gemeentebelang Rijssen-Holten, oktober-november 2016.

 

Weer is een ronde van drie commissievergaderingen afgesloten met de raadsvergadering.

Daarover een partijdige beschouwing door Wim Muller, GemeenteBelang.

 

Hypocriet geroep overstemt de raadsvergadering.

De raadsvergadering werd gedomineerd door de discussie over de zondagsopenstelling.

De handtekeningenactie van de supermarkten uit Holten (AH en de Coöp) was een cadeautje voor de oppositiepartijen om zich te roeren. De pijlen werden voornamelijk op GemeenteBelang gericht.

GemeenteBelang heeft geen principiële bezwaren tegen zondagsopenstelling van winkels.

Wel geldt: “GemeenteBelang gaat voor het haalbare”. Haalbaar met 3 zetels en deel uitmakend van de coalitie. Het coalitieakkoord is getekend door 20 van de 25 raadsleden.

Een coalitie is geen optelsom van alle wensen en mogelijkheden, het is een compromis. De oppositie van D66, VVD en PvdA denkt daar in Rijssen-Holten blijkbaar anders over dan in Den Haag.

Tijdens het opstellen van het coalitieakkoord 2014-2018 was overduidelijk dat de raadsmeerderheid (CDA, CU en SGP) vast houdt aan bestaand beleid over de zondagsopenstelling. Vervolgens speelt de keuze: Verantwoordelijkheid nemen of in de oppositie blijven.

Hypocriet gedrag.

Dhr. Noordam (VVD) noemt GemeenteBelang “bedriegers” en dhr. Meijering (PvdA) spreekt over Theocratie. Hoe hypocriet kunnen ze zijn!  

De VVD heeft geen woord besteed aan de zondagsopenstelling in de verkiezingskrant 2014 en in haar speerpunten. En antwoordde tijdens de raadsvergadering niet op de vraag of de zondagsopenstelling een VVD-breekpunt is. Een reden om nooit in een coalitie deel te nemen?

Het VVD-fractielid Rob de Koe (ex-Lokaal Liberaal) bleef achter zijn eerdere ondertekening van het coalitieakkoord staan. Is hij dan de bedrieger in het eigen nest?

De PvdA roept over Theocratie. De geschiedenisdocent Rob Meijering is blijkbaar vergeten dat in 2010-2014 zijn fractie als coalitiepartij de zondagsopenstelling onbespreekbaar hield. In 2009 werd het eerste verzoek om zondagsopenstelling van AH-Holten ingediend. De PvdA was toen in 2009 nog voorstander, in 2010-2014 tegenstander en nu in 2014 weer voorstander.

De handtekeningenactie is een duidelijk signaal.

Het is te verwachten dat dit signaal van de twee supermarkten opgepikt wordt door fracties, besturen en ledenvergaderingen van de diverse partijen. GemeenteBelang heeft geen problemen met de openstelling als de ondernemersverenigingen dat zelf willen.

Bij een blijvende meerderheid in 2018 voor de Christelijke partijen ligt de sleutel bij het CDA. De signalen zijn dat die sleutel omgedraaid wordt. De heer Kahraman (CDA) sprak in de raad over het goede overleg met de Holtense Handelsvereniging.

Succes in de coalitie.

Deze coalitie is goed onderweg. Resultaten zijn bereikt en nog meer op komst zoals nieuwe scholen en opleidingen, sportvelden, woningbouw, wegen en pleinen, etc. en veel plannen zijn in ontwikkeling zoals de Enkco verhuizing, de centrum inrichtingen, de toerisme bevordering, de lage woonlasten en zorgondersteuning.

GemeenteBelang kiest voor verantwoordelijkheid in het belang van de inwoners.

 

In de vergadering waren nog twee noemenswaardige onderwerpen.

 

Niet alle thema’s kunnen hier en nu toegelicht worden, maar we zijn altijd bereikbaar en beantwoorden graag uw vragen. Ook voorstellen om onderwerpen verder uit te diepen of om mee te denken over actuele zaken en aandachtspunten zijn zeer welkom op http://www.gb-rijssen-holten.nl

en FB: gbRijssenHolten