Gemeentebelang Rijssen-Holten

 

Agenda

18 sept.

Fractievergadering

20 sept.

Denktank jongerengroep

21 sept.

Raadsvergadering

27 sept.

Klankbordgroep

28 sept.

Fractievergadering + spreekuur

 2 okt.

Commissie ABZM /

MDV

 5 okt.

Commissie Grondgebied

11 okt.

Bestuursvergadering

16 okt.

Fractievergadering

19 okt.

Raadsvergadering

Betreft:

Schriftelijke vragen GemeenteBelang over de voortgang van de verbouwplannen AH-Holten.

Geacht college,

Het principeverzoek herontwikkeling en restyling Albert Heijn te Holten van september 2015 is  door het college en de raadscommissie positief ontvangen.

De planning was dat de bestemmingsplanprocedure eind mei 2016 afgerond zou zijn en de verbouwing kon starten.

Uitstel of niet doorgaan van het plan heeft ook gevolgen voor de vervolgstappen om de verkeersafwikkeling in het centrum te verbeteren.

Omdat geen voortgang waarneembaar is hebben wij de vragen :

· In hoeverre spelen er zaken die de uitvoering van het ingediende voorstel vertragen ?

· Wat zijn de gevolgen van uitstel of afstel van de AH-renovatie?

· Is er inmiddels een ander tijdsplan of is er een doelstelling waarbinnen het huidige voorstel inclusief de verkeersafwikkeling gerealiseerd dient te worden?

Namens de fractie van

GemeenteBelang Rijssen-Holten

Wim Muller