Gemeentebelang Rijssen-Holten

 

Agenda

18 sept.

Fractievergadering

20 sept.

Denktank jongerengroep

21 sept.

Raadsvergadering

27 sept.

Klankbordgroep

28 sept.

Fractievergadering + spreekuur

 2 okt.

Commissie ABZM /

MDV

 5 okt.

Commissie Grondgebied

11 okt.

Bestuursvergadering

16 okt.

Fractievergadering

19 okt.

Raadsvergadering

Raadsperikelen (GEMEENTEBELANG commissielid Wim Muller beschouwt vanuit de schaduw de raadsvergadering)

Raadsvergadering 26 mei 2011

PvdA komt van het dak af en SGP schorst de vergadering

Vergaderingen lopen vaak anders dan verwacht, dat voorkomt saaiheid.

Een korte agenda voor deze raadsvergadering, maar wel interessant.

Voorafgaand aan de raadsvergadering was er commissie-overleg over de prioriteiten van de politie in Rijssen-Holten en over een reisje van de voltallige gemeenteraad.

Het benoemen van prioriteiten gebeurde op verzoek van de politie.
GEMEENTEBELANG beoordeelde als de belangrijkste aandachtspunten voor het lokale politiebeleid: Jeugdoverlast, drugs en woninginbraak.
De meeste partijen gingen voor vergelijkbare prioriteiten.
De PvdA koos duidelijk anders met als hun belangrijkste beleidsvoorkeur:
De bestrijding van huiselijk geweld en de aanpak van verkeersonveiligheid, onder andere door meer snelheidscontroles.
Terecht concludeert de burgemeester dat de keuzes ook in het raadsbeleid en de toekomstige financiële keuzes herkenbaar horen te zijn.

Een mogelijk raadsreisje leidde tot meer discussie. Van GEMEENTEBELANG hoeft de besteding van € 6.500 niet.
De gemeente bezuinigt komende jaren keihard op ondersteuning van nuttige activiteiten door vrijwilligers. Werken aan “team”vorming kan ook getracht worden op de Holterberg met een afsluitende BQ.
Waarom moet de raad überhaupt een team zijn?
We bestaan toch vanwege de verschillen en de tegenstelling?
Fatsoenlijkheid en respect is iets anders, maar voor een demonstratie in hoffelijkheid hoeven we tegenwoordig niet op excursie naar de Hofstad.
Voorlopig is niets besloten, eerst wordt het nut en doel beter omschreven.

De raadsvergadering had 2 echte bespreekpunten:
De inbreng van het college bij het VNG-congres (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en een extra klaslokaal voor de nieuwe basisschool OBS De Holterenk.

Het bestuursakkoord Rijk – VNG.
Vanwege de heftige bezuinigingen op de sociale aspecten AWBZ/WMO wil het college de VNG aansporen om verder te onderhandelen.
De SGP dwong de eigen wethouder tot een duidelijk antwoord over de vraag of eventueel het hele bestuursakkoord van de regering met de VNG wordt afgewezen.
Het college vindt dat de VNG weerstand moet bieden aan dit kabinet. Na die conclusie vroeg de SGP om schorsing.
De SGP Rijssen -(Holten)oordeelde dat de VNG niet aan politiek moet doen.
De Haagse gedoogsteun sijpelt al door naar het Rijssense veld.
De SGP en de VVD gaven geen steun aan het college besluit, de meerderheid wel.
GEMEENTEBELANG staat volledig achter het collegestandpunt en vindt ook dat weerstand tegen de AWBZ/WMO maatregelen op alle fronten noodzakelijk is.
Er worden problemen naar de gemeenten doorgeschoven zonder de noodzakelijke middelen.
In de TC Tubantia van 27 mei staat een goed artikel over deze problematiek.

Petje af voor Gradus Kreijkes. Mister SGP Rijssen stemde niet in met het SGP-standpunt en legde een stemverklaring af. Het deed mij denken aan Marcus Bakker, je was het zelden met de man eens, maar waardeert het karakter, de intentie en het instinct.

De OBS De Holterenk
In de commissie had ik al gemeld dat het investeringsbudget voor de nieuwe school ons zorgen geeft.
Ongeveer € 150.000 minder beschikbaar voor dezelfde meters dan bij de PC Julianaschool of de RK Klim-op school, die ook in 2011 gebouwd worden.
Wel erg blij met het voorstel om toch de 7e klas te bouwen.
Het schoolbestuur van ROOS heeft bij de politiek niet aan de bel getrokken over de problemen, dus blijkbaar kunnen zij daarmee leven.
De PvdA had de investeringsaanvraag speciaal op de raadsagenda laten zetten omdat het groene dak eruit bezuinigd was en zij wilden dat ideaal graag uitgevoerd zien. Tijdens de vergadering bleek dat ook de PvdA die financiële onmogelijkheid accepteerde.
Jan Aanstoot herhaalde zijn tevredenheid over de investering voor een extra klaslokaal en formuleerde onze zorg.
Zoals te verwachten reageerde dhr. Karstenberg (CDA) scherp en wilde nadrukkelijk horen dat de wethouder niets te verwijten viel. Daarmee kon Jan instemmen.

Als dossierkenner is het wel even knarsetanden op de publieke tribune.
Het is en blijft onredelijk dat de VNG-norm strikt wordt toegepast.
Zelfs de VNG meldt dat het systeem, waarmee de vergoeding wordt berekend, niet meer voldoet en dat men werkt aan een ander voorstel.
De OBS-De Holterenk moet € 150.000 inleveren omdat voor nieuwbouwwoningen de prijzen gedaald zijn in de periode 1 juli 2009 – 30 juni 2010.
De PC-Julianaschool heeft nog een budget, gerelateerd aan de woningenprijs uit de periode 2008-2009.
Heel verstandig is hun melding dat binnenkort de bouw wordt gestart, want uitstel verplicht waarschijnlijk tot een nieuwe aanvraag en dan volgt dezelfde korting van 6,6%.

OBS-De Holterenk is het toevallige slachtoffer van de prijzenindex loterij.
Hopelijk maakt ROOS verstandige keuzes bij de bezuiniging en bewaakt de wethouder niet alleen het budget, maar blijft hij ook oog houden voor de kwaliteit van onderwijshuisvesting.

Na de vergadering nog op de foto voor de gemeentelijke internetsite. Ben benieuwd of die bekkentrekkerij tot een aanschouwelijk resultaat gaat leiden.


De zeer geïnteresseerden verwijs ik naar de raadsnotulen en voor vragen is de GB op http://www.gb-rijssen-holten.nl/ graag bereikbaar.