Gemeentebelang Rijssen-Holten

 

Agenda

18 sept.

Fractievergadering

20 sept.

Denktank jongerengroep

21 sept.

Raadsvergadering

27 sept.

Klankbordgroep

28 sept.

Fractievergadering + spreekuur

 2 okt.

Commissie ABZM /

MDV

 5 okt.

Commissie Grondgebied

11 okt.

Bestuursvergadering

16 okt.

Fractievergadering

19 okt.

Raadsvergadering

Raadsperikelen (GEMEENTEBELANG commissielid Wim Muller beschouwt vanuit de schaduw de raadsvergadering)

Raadsvergadering 7 juli 2011

Soweco en de keuze die niet bestond.

Het belangrijkste thema in de raadsvergadering was het “voorgenomen besluit” om voor de WSW-medewerkers alleen het beschutte werk bij Soweco te houden en om een onderzoek uit te voeren naar privatisering van de andere Soweco-activiteiten.
In het voorstel waren de diverse andere toekomstscenario's beschreven, maar deze had de voorkeur van het college en het bestuur.
Rijssen-Holten kan ook heel goed zelf voor de WSW-medewerkers zorgen meldde de wethouder in de commissie. Maar daarvan waren de financiële gevolgen niet bekend en een dergelijke besluit beïnvloedt de samenwerking met de andere gemeentes.

De PvdA wilde met het “voorgenomen besluit” instemmen en tegelijkertijd een onderzoek laten verrichten om de uitvoering als gemeente zelf te doen.
Jan Aanstoot (GEMEENTEBELANG) ondersteunde het verzoek tot onderzoek, want kennis helpt met kiezen en hij vond het beter om de besluitvorming uit te stellen. “Je gaat je niet verloven als je serieus een andere bruid overweegt”.

Wethouder ter Keurst hield een vurig, gedetailleerd en dringend pleidooi om het collegevoorstel aan te nemen.
Blijkbaar waren de mogelijkheden en de kosten van de andere scenario's wel theoretisch haalbaar, maar niet financieel en juridisch.
Ook GEMEENTEBELANG stemde in.

Mijn conclusie: Het spel is gespeeld volgens de regels, maar de uitslag was al voorgeprogrammeerd.
Het beeld dat Rijssen-Holten het zonder Soweco beter zou kunnen bleek een geprojecteerde fata-morgana.
Het belang van de WSW medewerkers bleef gelukkig voorop staan bij alle partijen in dit traject.
Soweco zal nog wel de nodige financiële zorgen gaan geven.
Andere GB aandachtspunten betroffen de jaarrekening 2010 en verwondering dat het overschot 2010 van € 583.000 pas na de bezuinigingsronde bekend is gemaakt.
Fractieleider Jan Aanstoot wil dergelijke informatie voortaan vooraf beschikbaar hebben.
Ook de € 70.000 die nu al over is in 2011 hoeft van GEMEENTEBELANG niet direct achter slot in de algemene reserves.

Allemaal een prettige vakantie en graag tot september.

De zeer geïnteresseerden verwijs ik naar de raadsnotulen en voor vragen is GEMEENTEBELANG op http://www.gb-rijssen-holten.nl/ graag bereikbaar.