Gemeentebelang Rijssen-Holten

 

Agenda

18 sept.

Fractievergadering

20 sept.

Denktank jongerengroep

21 sept.

Raadsvergadering

27 sept.

Klankbordgroep

28 sept.

Fractievergadering + spreekuur

 2 okt.

Commissie ABZM /

MDV

 5 okt.

Commissie Grondgebied

11 okt.

Bestuursvergadering

16 okt.

Fractievergadering

19 okt.

Raadsvergadering

Raadsperikelen (GEMEENTEBELANG commissielid Wim Muller beschouwt vanuit de schaduw de raadsvergadering)

Raadsvergadering 29 september 2011

Raad wordt beschuldigd van diefstal. Het spannendste waren de schorsingen.

Een korte bespreekagenda met o.a. discussies over de grote verliezen bij de WABO-vergunningverlening voor kleine bouwprojecten en over de Keune-rotonde met bypass.

De nieuwe WABO vergunningregels zijn blijkbaar tijdrovender en complexer dan gedacht. Tegelijkertijd is het aantal aanvragen gehalveerd door versoepeling van de eisen en de recessie.
Het gevolg is 3 ton verlies voor een gemeenteafdeling die kostendekkend moet draaien.
Het college stelde onder andere voor de leges te verhogen voor bouwaanvragen tot € 200.000, maar die opbrengst is nog lang niet genoeg. (de leges voor aanvragen boven 200.000 zijn naar verluid winstgevend, hetgeen voor ons nog maar de vraag is.)
De raad stelt voor om iets meer leges te vragen voor ALLE aanvragers en eist drastische maatregelen in de ambtelijke kosten.
GEMEENTEBELANG had hierover in de commissievergadering al gesteld: “Zonder kostenverlaging geen legesverhoging”.

Alle partijen, behalve de VVD, tekenden het amendement hierover.
De heer Kevelam (VVD) noemde de voorgestelde verhoging van de leges voor projecten boven de € 200.000 STELEN. Daarmee kwalificeert hij zijn raadscollega's als... dieven.
De teamdag in Nijverdal blijkt weggegooid geld en een raadsreisje naar Den Haag is overbodig want modern parlementarisme is al naar Rijssen-Holten gekomen.
De duidelijke eis van de raad is een stevige ingreep in de (ambtelijke)kosten, zonder kwaliteitsverlies in de dienstverlening. Voor het snijden in eigen vlees kreeg het college een doekje voor het bloeden: Voortgangsrapportage/overleg over eventuele onmogelijkheden in de opdracht blijft mogelijk. De VVD wilde die optie absoluut niet, het bloed moet vloeien.
Na schorsingen meldde het college dat onderzoek en plan van aanpak worden uitgevoerd in samenwerking met externe deskundigen.
Ik begrijp dat vanwege de mogelijk personele gevolgen zorgvuldig wordt gemanoeuvreerd door het college.
Deze problematiek leeft in veel (ex-) groei-gemeenten, dus volop adviseurkansen om te scoren met duur kopieer- en plakwerk.
Opvallend was dat de VVD eerder de verhoging (“diefstal”) van ALLE bouwleges wel accepteerde, maar het amendement afwees vanwege de overlegclausule.
De VVD-deelname aan deze "diefstal" was al toegezegd, maar blijkbaar zit er te weinig geweld in de actie.
Jan Kevelam haakte af als chauffeur op de vluchtwagen. Dat hij nu de moraal predikt aan zijn “brothers in crime”, daar is een woord voor ! ! !

De bypass van de Keune-rotonde.
De SGP had liever twee bypasses laten plaatsen en de PVDA vond deze ene al teveel.
Jan Aanstoot (GEMEENTEBELANG) had liever een vloeiende bocht gezien, maar ondersteunt het wel haalbare en betaalbare voorstel met één bypass.
Voor deze bypass-operatie vraagt de provincie een honorarium van € 100.000.
Het gerucht gaat, dat de werkelijke kosten lager zijn, omdat de bypass al een noodzakelijk, maar tijdelijk, onderdeel van de rotondeaanleg is.
Na schorsing heeft de (vervangende) wethouder terugrapportage toegezegd.

De zeer geïnteresseerden verwijs ik naar de raads- en commissienotulen. Voor vragen is GEMEENTEBELANG op http://www.gb-rijssen-holten.nl/ graag bereikbaar.