Gemeentebelang Rijssen-Holten

 

Agenda

18 sept.

Fractievergadering

20 sept.

Denktank jongerengroep

21 sept.

Raadsvergadering

27 sept.

Klankbordgroep

28 sept.

Fractievergadering + spreekuur

 2 okt.

Commissie ABZM /

MDV

 5 okt.

Commissie Grondgebied

11 okt.

Bestuursvergadering

16 okt.

Fractievergadering

19 okt.

Raadsvergadering

Raadsperikelen (GEMEENTEBELANG commissielid Wim Muller beschouwt vanuit de schaduw de raadsvergadering)
Raadsvergadering 15 december 2011
Een beetje gedonder maar niet flitsend. De raad gaat rustig het jaar uit.
Vanwege een AED/reanimatiecursus zat ik 15 december niet op de publieke tribune. Bij de griffie was een USB-stick beschikbaar met de opname van de vergadering en vervolgens thuis op de bank deze beluisterd.
De eerste helft had nog een aardige start met de vragen van GEMEENTEBELANG over de afgesloten tunnel in Holten. De heer Kevelam plaagde Jan Aanstoot met de opmerking waarom hij de vragen stelde terwijl de antwoorden in de krant stonden. Blijkbaar had de heer Kevelam niet gemerkt dat het krantenartikel geplaatst was NADAT de GB-vragen waren verzonden aan de wethouder (met een cc naar de pers). Een journalist kan een antwoord halen voor de volgende dag, de raadsvergadering stond later gepland. GEMEENTEBELANG reageert niet op een krantenartikel, maar de krant op een GB-vraag.
Het middendeel van de vergadering werd een goednieuwsshow met o.a.: Complimenten van de provincie over het begrotingstraject, een cadeau van Sanderman (1 jaar lang gratis aardgas rijden met een reinigingswagen), de Overstichtsprijs voor het infocentrum Canadese Begraafplaats, een bloemetje voor de griffier en welkom voor een nieuw CDA-commissielid.
Daarna werd het slaapverwekkend, zou er één luisteraar van Radio 350 de eindslag halen?
Slaapverwekkend omdat de agendapunten voorgekookt zijn in de diverse commissies en de voorzittershamer niet wakker slaat. Deze methodiek is efficiënt, maar boeit niet.
De onderwerpen Welstand en Welstandscommissie, de Soweco en de brandveiligheidsmaatregelen op De Borkeld leverden nog enig gedonder op.
De standpunten van GEMEENTEBELANG over die onderwerpen zijn elders op deze site overzichtelijk weergegeven.
Jan Aanstoot was overduidelijk in het standpunt over de overbodigheid van de welstandscommissie en stemde daarom tegen de welstandsnota. De VVD ging wel akkoord met de welstandsnota omdat “er toch geen meerderheid te vinden is”. Van de minister mag de welstandscommissie verdwijnen. Het is mij niet duidelijk waarom Rijssen-Holten roomser moet zijn dan de CDA-minister.
De harde kritiek van onze oppositiecollega VVD op het management van Soweco verraste mij wel. Meerdere malen ben ik bij Soweco geweest en heb daar een sociale organisatie aangetroffen.
In dikke rapporten zijn al de sterktes en ook de zwaktes van Soweco genuanceerd en duidelijk beschreven.
Externe overheidsmaatregelen, zoals bezuinigingen, dwingen tot actie en daarvoor is meer vervolgonderzoek nodig. De ingediende motie roept daartoe op en dat steun ook ik.
Veel andere sociale werkplaatsen hebben tot op heden minder gepresteerd in het spanningsveld van sociaal- en marktgericht exploiteren, maar het gaat nu over keuzes naar de toekomst.

Niet alle thema’s kunnen hier en nu toegelicht worden, maar we zijn altijd bereikbaar en beantwoorden dan graag uw vragen. Ook voorstellen om onderwerpen verder uit te diepen of om mee te denken over actuele zaken en aandachtspunten zijn zeer welkom op http://www.gb-rijssen-holten.nl.