Gemeentebelang Rijssen-Holten

 

Agenda

18 sept.

Fractievergadering

20 sept.

Denktank jongerengroep

21 sept.

Raadsvergadering

27 sept.

Klankbordgroep

28 sept.

Fractievergadering + spreekuur

 2 okt.

Commissie ABZM /

MDV

 5 okt.

Commissie Grondgebied

11 okt.

Bestuursvergadering

16 okt.

Fractievergadering

19 okt.

Raadsvergadering

Raadsperikelen (GEMEENTEBELANG commissielid Wim Muller beschouwt vanuit de schaduw de raadsvergadering)
Raadsvergadering 2 februari 2012
De RAADsels van Rob de Koe.
Voor deze raadsvergadering was de verwachting: het wordt snel, technisch en niet spannend.
In de commissies waren de diverse discutabele onderwerpen al uitvoerig besproken en was er ook al over besloten.
De burgemeester was afwezig, zijn vervanger, Gradus Kreijkes, startte vlot en bekwaam.
Kort na de opening onder het agendapunt “mededelingen” verscheen  als een duveltje uit een doosje Rob de Koe achter het spreekgestoelte.
Hij meldde zijn vertrek als fractievoorzitter van de VVD in een met emotionele formuleringen gelardeerde speech. Zijn ergernissen en frustraties naar partij en partijgenoten werden nadrukkelijk toegelicht.
Een grote verassing was dat ook zijn eigen fractiegenoten verrast waren. Ze wisten van niets. De pers blijkbaar wel, want een professionele fotograaf ratelde fanatiek met zijn machinecamera.
Rob gaat, maar blijft in de raad zoals u gelezen zult hebben.
Ik vind het een bijzonder besluit. Zelfs als lijsttrekker heeft hij in 2010 nipt de kiesdrempel gehaald, geholpen door de boeggolven van de Rutten-speedboat. Stapt de fractiekapitein op een reddingsboot of rekent de verzekeringexpert op minder risico's en een hoger toekomstig rendement?
Voorzitter Kreijkes was meelevend voor de overige 2 VVD-fractieleden.
Hij stond  een schorsing en een reactie toe, maar zelfs na 10 minuten was Jan Kevelam vooral sprakeloos.
De trekkenwand
Bij het agendapunt “Aanpassingen concrete bezuinigingen” ontstond enig touwtrekken over de trekkenwand.  
Jan Aanstoot legde nogmaals uit, dat GEMEENTEBELANG vindt, dat de betaling aan het Parkgebouw van € 40.000 onlosmakelijk moet samenvallen met de overdracht van de trekkenwand. Zijn stellingname over een uiterste afhandelingsdatum werd breed ondersteund en door de wethouder toegezegd.
Hopelijk is dit typisch Griekse drama nu echt uitgespeeld.
Iedere keer moet er opnieuw geld naar het Parkgebouw om eerdere “allerlaatste” bijdragen veilig te stellen.

De vergadering was uiteindelijk toch snel afgelopen en daarom ook mijn verslag.

Niet alle thema’s kunnen hier en nu toegelicht worden, maar we zijn altijd bereikbaar en beantwoorden graag uw vragen. Ook voorstellen om onderwerpen verder uit te diepen of om mee te denken over actuele zaken en aandachtspunten zijn zeer welkom op http://www.gb-rijssen-holten.nl.