Gemeentebelang Rijssen-Holten

 

Agenda

18 sept.

Fractievergadering

20 sept.

Denktank jongerengroep

21 sept.

Raadsvergadering

27 sept.

Klankbordgroep

28 sept.

Fractievergadering + spreekuur

 2 okt.

Commissie ABZM /

MDV

 5 okt.

Commissie Grondgebied

11 okt.

Bestuursvergadering

16 okt.

Fractievergadering

19 okt.

Raadsvergadering

Raadsperikelen (GEMEENTEBELANG commissielid Wim Muller beschouwt vanuit de schaduw de raadsvergadering)
Raadsvergadering 29 maart 2012
Dialectraad wel anders, geen verbetering.
wat leu proat völle en zegt wènig

Buitenstaanders waarderen dialect vaak vanwege het amusementsaspect.  Maar de echte kracht en charme van het dialect is dat kort en krachtig geformuleerd kan worden, zonder diplomatieke franje of verdoezeling.
Donderdag bleek het tegengestelde, menig  spreker breidde de monologen uit vanwege het politieke oerinstinct om te scoren. De amusementswaarde was er wel en leidde tot extra publiek en diverse lachsalvo's, maar de verpakking  paste niet altijd bij de thema's. Begrijpelijk was dat bij feitelijke en zorgvuldige formuleringen werd teruggegrepen naar het ABN.

Een bijzondere prestatie leverde mevr. Riezebos-Tessemaker(CU) .
Als “’n vrömden Riessender” deed ze een poging om de dialectprijs te winnen met haar gesproken dialectcolumn over de herplaatsing van de tijdtafels en een ijstractatie. De jury zal zeker onder de indruk geweest zijn van haar, waarschijnlijk, veel oefenen om de gezamenlijke CU-tekst goed voor te lezen, maar de “platte beker” ging terecht naar de wethouder Hans ter Keurst. Bij de behandeling van diverse agendapunten improviseerde en reageerde hij spontaan, met humor en woordspelingen zonder plat te worden.

Het meeste publiek op de overvolle tribune beleefde deze voorstelling niet als amusement, maar als een drama. Een grote groep medewerkers van Soweco hoopte waarschijnlijk nog op een openbare discussie betreffende het uittredingsvoorstel. Eigenlijk vreemd dat deze verwachting nog bestond na de druk bezochte voorgaande commissievergadering en informatie-avond.
Het Soweco-voorstel stond geagendeerd als “te besluiten zonder bespreking”. De burgemeester was tactvol genoeg om het definitieve raadsbesluit in te leiden en nogmaals de consoliderende garanties voor de medewerkers uit Rijssen-Holten te herhalen.

Beëdiging van de nieuwe collega's schaduw-raadsleden voor de VVD en Lokaal Liberaal zie ik niet als een feestelijke moment, ondanks de uitgereikte bloemstukken.
Alle respect en felicitaties voor de nieuwe collega's, maar herkenbaar wordt, dat de politiek een energie- en kostenverslindende bedrijfsvoering heeft. Eerst wordt een kostenbesparing afgesproken per 2014 en tegelijkertijd is er een open einde waaraan steeds getrokken wordt. Democratie wordt duur betaald.

Het minikulturhus in Dijkerhoek.
Het eindrapport leidde tot het voorstel om nog in 2012 het kulturhus te realiseren als onderdeel van het bestaande gebouw Bethanië.
Jan Aanstoot was duidelijk: “Gemeentebelang is erg blij met dit voorstel. Dit is een stimulans voor de leefkwaliteit en buurtbetrokkenheid en nu aan de slag”. De meeste partijen ondersteunden het voorstel, alleen de SGP was faliekant tegen. Voor de SGP is het een onoverkomelijke bezwaar dat de investering van € 275.000 wordt gedaan in een gebouw dat niet van de gemeente is. Er kwam geen alternatief voorstel. Voor de SGP bleef het principe heiliger dan het realiseerbare doel en de allerlaatste kans op € 100.000 provinciale subsidie.

Het automatisch verhogen van de lokale belastingen met het inflatiepercentage  als uitgangspunt voor de begroting 2013 en de volgende jaren.
Voor GEMEENTEBELANG Rijssen-Holten is het niet vanzelfsprekend dat lokale belastingen automatisch worden verhoogd. Daarom is niet ingestemd om als uitgangspunt te kiezen voor dat automatisme. GB raadslid Annie Kuiper heeft het GB-standpunt ook gepubliceerd in het Rijssense weekblad `De Driehoek`, zie de misschien tijdelijke link: http://www.deweekkrant.nl/artikel/2012/maart/28/gb_tegen_automatisch_verhogen_belastingen
Helaas, de coalitiepartijen deelden onze bezwaren niet.

Bestemmingplan wonen Rijssen.
Diverse partijen hadden kritiek op informatieverstrekking over het plan omdat de advertenties geplaatst zijn tijdens de zomervakantie.
Vooral de SGP zette spotlights op de perikelen van de hoge lichtmasten bij de tennisvereniging aan de Stokmansveldweg in Rijssen. De discussie werd technisch omdat hoge masten soms minder overlast bezorgen dan lage masten. (beter te richten i.p.v. breedstralen). Er werd een amendement ingediend met als uitgangspunt het handhaven van de masthoogtes per sportpark zoals die in het verleden waren toegestaan. Verenigingen kunnen vervolgens een hogere mast aanvragen door een ontheffingsprocedure te doorlopen.
De wethouder gaf toelichting over de toetsing bij nieuwe aanvragen, over de algemene lichtnormen en de overlastbeleving. Hij beloofde aandacht te geven aan actuele knelpunten.
Ik wist dat Jan Aanstoot wilde voorkomen dat er verschillen ontstaan tussen de verlichtingsnormen van diverse sportvelden en tussen behandeling van de buurtbewoners. Ingrijpen hoefde Jan niet, want het amendement werd ingetrokken en de discussie ging uit als een nachtkaars.
De zeer geïnteresseerden verwijs ik naar de raads- en commissienotulen. Voor vragen is GEMEENTEBELANG op http://www.gb-rijssen-holten.nl/ graag bereikbaar.