Michelle Klingeman-den Bouwmeester (Holten, dorp)

Mijn naam is Michelle Klingeman-den Bouwmeester, ik ben 43 jaar oud en geboren en getogen in Holten. Ik ben getrouwd met Peter Klingeman. Samen hebben wij twee kinderen van vijf en zes. Ook ben ik nog bonusmoeder van Liz van twaalf. Sinds 2003 ben ik werkzaam als staflid op christelijke scholengemeenschap Reggesteyn in Rijssen en Nijverdal, de laatste jaren als beleidsmedewerker kwaliteitszorg.

Ik wil me namens Gemeentebelang in het bijzonder inzetten voor onderwijs, veiligheid en sport. Onderwijs is van groot belang om onze kinderen te vormen en de school moet een veilige omgeving bieden voor kinderen. Veiligheid in en rondom de scholen moet vanzelfsprekend zijn.

Ik vind het belangrijk dat iedere leerling, ongeacht huidskleur, geaardheid etc. toegang heeft tot iedere vorm van onderwijs. Dit geldt ook voor het meedoen aan een sport. De link tussen primair en voortgezet onderwijs moet geoptimaliseerd worden, waarbij samenwerking met de gemeente en maatschappelijke partners van groot belang is.

Met veel zin en goede moed ga ik samen met de hele ploeg van Gemeentebelang richting de verkiezingen van 2022, om ons daarna volledig in te zetten voor de gemeente Rijssen-Holten.