Update gevolgen Coronavirus – Gemeentebelang Rijssen-Holten Via deze weg een beknopte update ten aanzien van de gevolgen van het Coronavirus en gemeentebelang Rijssen-Holten. Al het politieke gemeentewerk ligt t/m 6 april stil. Op 2 april zal het presidium (van de gemeenteraad) weer bijeen komen om de situatie dan opnieuw te bezien. Commissie, raad, fractie en alle andere politieke bijeenkomst zijn dus tot die tijd geschrapt. Er is ook een dringende oproep aan de fracties gedaan om zich hier aan te houden, juist om een voorbeeld functie te geven. Ook de kadernota komt te vervallen en er zal een uitgebreide begrotingsvergadering komen net zoals normaliter al in het jaar na de verkiezingen wordt gedaan. De klankbordgroep vergadering van Gemeentebelang Rijssen-Holten op 1 april gaat dus ook niet door. Wanneer de agenda’s voor de Commissie vergaderingen in april via de gemeentelijke website bekend worden, zullen de klankbordgroep leden uitgenodigd worden per e mail hun opmerkingen en eventuele standpunten naar de fractie te sturen. Er is op dit moment (20 -03-2020) niet te voorspellen of de GB leden vergadering die voor 20 april gepland staat, door kan gaan. We zullen eind maart in het bestuur hier een besluit over nemen. De leden van GB Rijssen-Holten krijgen voor 4 april of een uitnodiging en agenda voor die ledenbijeenkomst of nadere informatie over de organisatie en communicatie betreffende Gemeentebelang Rijssen-Holten in de rest van 2020. Met vriendelijke groet, Namens het bestuur Henk Vincent