Op 28 maart jl. zijn de volgende raadsleden geïnstalleerd:

Jan Aanstoot

Jan Beunk

Patrick Kroeze

Jannette Haverslag-Pekkeriet

 

Op 5 april zijn de volgende commissieleden benoemd:

Erik Alberda

Henk Scheperboer

Jolanda Bronsvoort-Scholman

 

De verdeling van de raads- en commissieleden over de drie commissies is als volgt:

  1. Algemeen Bestuurlijke Zaken en Middelen: Patrick Kroeze+ Erik Alberda
  2. Maatschappelijke Dienstverlening: Jannette Haverslag-Pekkeriet + Jolanda Bronsvoort-Scholman
  3. Grondgebied: Jan Beunk + Henk Scheperboer