Gemeentebelang Rijssen-Holten

 

Agenda

16 okt.

Fractievergadering

18 okt.

Extra Klankbordgroep

19 okt.

Raadsvergadering

26 okt.

Fractievergadering + spreekuur

30 okt.

Gecombineerde vergadering ABZM / MDV/ Grond voor begroting

 6 nov.

Fractievergadering

 9 nov.

Fractievergadering + spreekuur

10 nov.

Raadsvergadering begroting

15 nov.

Algemene ledenvergadering

22 nov.

Klankbordgroep

23 nov.

Fractievergadering + spreekuur

27 nov.

Commissie ABZM /

MDV

30 nov.

Commissie Grondgebied

11 dec.

Fractievergadering

14 dec.

Raadsvergadering

Nieuw op de site:

 

Gemeentebelang Rijssen-Holten is al weer druk bezig met de voorbereiding voor de verkiezingen van 2018.

Bij dit voorbereidende werk hoort ook het informeren van leden en media. Dit is gebeurt met de verzending van een uitvoerig persbericht.

Lees verder . . .

 

Beschouwing GEMEENTEBELANG op Kadernota 2018

Door fractievoorzitter Wim Muller in de vergadering van 13 juni 2017 voorgelezen beschouwing van GB op de Kadernota 2018

Lees verder . . . . . . . .

 

Gemeentebelang Rijssen-Holten vraagt jongeren expleciet deel te nemen en mee te werken aan het program voor 2018-2022

Vervolg Jongerenavond 14 juni 2017 in Dijkerhoek en meteen ook al weer een volgende datum: 20 september 2017.

Lees verder . . . .

 

Raadsperikelen: Nadere toelichting op de behandelde onderwerpen.

GEMEENTEBELANG fractievoorzitter Wim Muller belicht de vergaderingen van mei 2017

Lees verder . . . .

 

Gemeentebelang Rijssen-Holten doet een 1e aanzet tot consultatie van jongeren.

Jongerenavond Gemeentebelang ondervindt grote belangstelling, vervolg op 14 juni 2017.

Lees verder . . . .

 

Algemene ledenvergadering

12 april 2017:

Voor het door de plaatsvervangend voorzitter voorgelezen jaarverslag over 2016 klik hier . . . .

 

Naar aanleiding van berichten in de media stelt GB vragen aan het College aangaande aanvliegroutes voor vliegveld Lelystad.

Lees verder . . . . .

Beantwoording door het college van de gestelde vragen:

Lees verder . . . .

 

Beschouwing GEMEENTEBELANG d.d. 11 november 2016 over de begroting 2017.

 

GEMEENTEBELANG fractievoorzitter Wim Muller geeft een beschouwing op de begroting 2017.

Lees verder . . . .

 

Voorwoord bij de ingediende motie.over beschikbaarheid van AED’s.

Voor de inleiding en de ingediende en unaniem aangenomen motie : Lees verder . . . .

 

Raadsperikelen: Een partijdige beschouwing over de raadsvergadering

 

GEMEENTEBELANG fractievoorzitter Wim Muller belicht de vergadering van 27 oktober 2016

Lees verder . . . .

 

Raadsperikelen:  De ronde van september 2016:

 

GEMEENTEBELANG fractievoorzitter Wim Muller blikt terug, maar ook vooruit op actuele onderwerpen.

Lees verder . . . .

 

Vragen aan het college over verbouw AH-Holten Fractievoorzitter Wim Muller stelt het college enkele vragen.

Lees verder . . . .

Beantwoording door het college over verbouw AH-Holten.

Lees verder . . . .

 

Raadsperikelen: Gemeentepolitiek in ruststand. (zomer 2016)

 

GEMEENTEBELANG fractievoorzitter Wim Muller blikt terug, maar ook vooruit op actuele onderwerpen.

Lees verder . . . .

 

Beschouwing GEMEENTEBELANG op Kadernota 2017

Door fractievoorzitter Wim Muller in de vergadering van 24 juni 2016 voorgelezen beschouwing van GB op de Kadernota 2017

Lees verder . . . . . . . .