Gemeentebelang Rijssen-Holten

 

Agenda

27 mrt.

Fractievergadering

29 mrt.

Klankbordgroep

30 mrt.

Raadsvergadering

3 april

Commissie ABZM

5 april

Info avond nieuwe klanbordgroepleden

6 april

Commissie Grondgebied

12 april

Algemene ledenvergadering

18 april

Fractievergadering

20 april

Raadsvergadering

26 april

Bestuursvergadering

Nieuw op de site:

 

Naar aanleiding van berichten in de media stelt GB vragen aan het College aangaande aanvliegroutes voor vliegveld Lelystad.

Lees verder . . . . .

Beantwoording door het college van de gestelde vragen:

Lees verder . . . .

 

Beschouwing GEMEENTEBELANG d.d. 11 november 2016 over de begroting 2017.

 

GEMEENTEBELANG fractievoorzitter Wim Muller geeft een beschouwing op de begroting 2017.

Lees verder . . . .

 

Voorwoord bij de ingediende motie.over beschikbaarheid van AED’s.

Voor de inleiding en de ingediende en unaniem aangenomen motie : Lees verder . . . .

 

Raadsperikelen: Een partijdige beschouwing over de raadsvergadering

 

GEMEENTEBELANG fractievoorzitter Wim Muller belicht de vergadering van 27 oktober 2016

Lees verder . . . .

 

Raadsperikelen:  De ronde van september 2016:

 

GEMEENTEBELANG fractievoorzitter Wim Muller blikt terug, maar ook vooruit op actuele onderwerpen.

Lees verder . . . .

 

Vragen aan het college over verbouw AH-Holten Fractievoorzitter Wim Muller stelt het college enkele vragen.

Lees verder . . . .

Beantwoording door het college over verbouw AH-Holten.

Lees verder . . . .

 

Raadsperikelen: Gemeentepolitiek in ruststand. (zomer 2016)

 

GEMEENTEBELANG fractievoorzitter Wim Muller blikt terug, maar ook vooruit op actuele onderwerpen.

Lees verder . . . .

 

Beschouwing GEMEENTEBELANG op Kadernota 2017

Door fractievoorzitter Wim Muller in de vergadering van 24 juni 2016 voorgelezen beschouwing van GB op de Kadernota 2017

Lees verder . . . . . . . .

 

GB fractieleider Wim Muller heeft een artikel laten plaatsen in het Rijssens Nieuwsblad

Lees verder . . . . .

Voor de (d)raad er mee:

Wat de één een knuffelboom vindt. . . . .

Lees verder . . . . .

 

GB zet Facebook in om ideeen te inventariseren.

Lees verder . . . . .

Vooruitlopend op de kadernota/begroting voor 2017.

Lees verder . . . . .

 

Overwegingen van GB geuit in de commissievergadering Grondgebied van 14 januari 2016 over het plan "Otje van Potje".

Lees verder . . . . .

 

 

Naar aanleiding van berichten in de media stelt GB vragen aan het College aangaande onderhoud en controle op AED's.

Lees verder . . . . .

Beantwoording van deze vragen door het College. Lees verder . . . . .

 

Raadsperikelen naar aanleiding van de laatste raadsvergadering in 2015

 

GEMEENTEBELANG fractievoorzitter Wim Muller belicht actuele onderwerpen uit de op 17 december gehouden raadsvergadering.

Lees verder . . . .