Gemeentebelang Rijssen-Holten

 

Agenda

26 april

Bestuursvergadering

 3 mei

Klankbordgroep

 8 mei

Commissie ABZM/MDV

11 mei

Commissie Grondgebied

15 mei

Fractievergadering

23 mei

Raadsvergadering

31 mei

Bestuursvergadering

 1 juni

Fractievergadering + spreekuur

 8 juni

Integrale commissie ABZM/MDV/Grond kadernota

14 juni

Vervolg Brainstormsessie jeugdgroep

21 juni

Klankbordgroep

22 juni

Fractievergadering + spreekuur

Nieuw op de site:

 

Gemeentebelang Rijssen-Holten vraagt jongeren expleciet deel te nemen en mee te werken aan het program voor 2018-2022

Jongerenavond Gemeentebelang ondervindt grote belangstelling, vervolg op 14 juni 2017.

Lees verder . . . .

 

Algemene ledenvergadering

12 april 2017:

Voor het door de plaatsvervangend voorzitter voorgelezen jaarverslag over 2016 klik hier . . . .

 

Naar aanleiding van berichten in de media stelt GB vragen aan het College aangaande aanvliegroutes voor vliegveld Lelystad.

Lees verder . . . . .

Beantwoording door het college van de gestelde vragen:

Lees verder . . . .

 

Beschouwing GEMEENTEBELANG d.d. 11 november 2016 over de begroting 2017.

 

GEMEENTEBELANG fractievoorzitter Wim Muller geeft een beschouwing op de begroting 2017.

Lees verder . . . .

 

Voorwoord bij de ingediende motie.over beschikbaarheid van AED’s.

Voor de inleiding en de ingediende en unaniem aangenomen motie : Lees verder . . . .

 

Raadsperikelen: Een partijdige beschouwing over de raadsvergadering

 

GEMEENTEBELANG fractievoorzitter Wim Muller belicht de vergadering van 27 oktober 2016

Lees verder . . . .

 

Raadsperikelen:  De ronde van september 2016:

 

GEMEENTEBELANG fractievoorzitter Wim Muller blikt terug, maar ook vooruit op actuele onderwerpen.

Lees verder . . . .

 

Vragen aan het college over verbouw AH-Holten Fractievoorzitter Wim Muller stelt het college enkele vragen.

Lees verder . . . .

Beantwoording door het college over verbouw AH-Holten.

Lees verder . . . .

 

Raadsperikelen: Gemeentepolitiek in ruststand. (zomer 2016)

 

GEMEENTEBELANG fractievoorzitter Wim Muller blikt terug, maar ook vooruit op actuele onderwerpen.

Lees verder . . . .

 

Beschouwing GEMEENTEBELANG op Kadernota 2017

Door fractievoorzitter Wim Muller in de vergadering van 24 juni 2016 voorgelezen beschouwing van GB op de Kadernota 2017

Lees verder . . . . . . . .